Klub gimnastyczny i sportowy
Westerland/Sylt e.V.

138. Doroczne posiedzenie

Na lata 2020 i 2021. Goście są mile widziani, tylko członkowie TSV mają prawo głosu. Porządek obrad (rok 2020): Otwarcie i powitanie Pozdrowienia Przyjęcie porządku obrad i przyjęcie uchwał Zatwierdzenie protokołu walnego zgromadzenia z dnia 29.10.2020 r. * Raporty (zarząd, biuro, klub, oddziały, nauczyciele sportowi, odznaki sportowe, strażnik młodzieżowy, raport kasowy) Sprawozdanie z audytu środków […]