Klub gimnastyczny i sportowy
Westerland/Sylt e.V.

138. Doroczne posiedzenie

Na lata 2020 i 2021. Goście są mile widziani, tylko członkowie TSV mają prawo głosu.

Porządek obrad (rok 2020):

 1. Otwarcie i powitanie
 2. Pozdrowienia
 3. Przyjęcie porządku obrad i przyjęcie uchwał
 4. Zatwierdzenie protokołu walnego zgromadzenia z dnia 29.10.2020 r. *
 5. Raporty (zarząd, biuro, klub, oddziały, nauczyciele sportowi, odznaki sportowe, strażnik młodzieżowy, raport kasowy)
 6. Sprawozdanie z audytu środków pieniężnych
  1. Sprawozdanie audytorów
  2. Absolutorium Skarbnika
  3. Absolutorium dla Zarządu
 7. Rewizja Statutu
  Z nową wersją statutu można zapoznać się w urzędzie lub na stronie internetowej www.tsv-westerland.de
 8. Wybory ustawowe (2020)
  Dyrektor sportowy, jak dotąd: Gert Rübsam, propozycja: reelekcja
  Starszy naczelnik, jak dotąd: Frauke Greite, sugestia: Renate Krüger
  Naczelnik młodzieżowy, jak dotąd: Torsten Lickfers, propozycja: reelekcja
  Skarbnik, jak dotąd: Sascha van der Haar, propozycja: reelekcja
  Przewodniczący, jak dotąd: Hans Wilhelm Hansen, propozycja: reelekcja
 9. Aplikacji**
 10. Rozmaity

* Protokół MV patrz pod www.tsv-westerland.de lub w biurze
** Wnioski należy składać w urzędzie do 31.05.2022 r. (odbiór poczty)

Porządek obrad (rok 2021):

 1. Otwarcie i powitanie (rok 2021)
 2. Przyjęcie porządku obrad i przyjęcie uchwał
 3. Raporty (zarząd, biuro, klub, oddziały, nauczyciele sportowi, odznaki sportowe, strażnik młodzieżowy, raport kasowy)
 4. Sprawozdanie z audytu środków pieniężnych
  1. Sprawozdanie audytorów
  2. Absolutorium Skarbnika
  3. Absolutorium dla Zarządu
 5. Wybory parlamentarne (2021)
  Zastępca. Przewodniczący, jak dotąd: Christopher Scharf, propozycja: reelekcja
  Urzędnik ds. prawnych, jak dotąd: Christopher Scharf, Propozycja: Reelekcja
  Konsultant ds. ubezpieczeń, dotychczas Günter Scharf, propozycja: reelekcja
  2. skarbnik, jak dotąd: Helga Rey, propozycja: reelekcja
  Audytor, jak dotąd: Maike Person, Propozycja: Reelekcja, jak dotąd: Fabian Marten, Propozycja: Reelekcja
 6. Rozmaity

Data

cze 15 2022
Zakończone!

Czas

19:00

Lokalizacja

Klub TSV
Klub TSV
Sjipwai 10, 25980 Sylt
Kategoria