Gimnastički i sportski klub
Westerland/Sylt e.V.

TSV Westerland

TSV Westerland prima izbjeglice bez članarine

U međuvremenu, prve izbjeglice iz Ukrajine također su stigle na Sylt. Na prijedlog Maksa Ruskova, TSV Westerland im sada nudi priliku da besplatno postanu članovi kluba. “Kako bismo im olakšali integraciju na otoku i ponudili im priliku da se bave sportom, a također i da pronađu malo ometanja, vrlo smo sretni što možemo dati mali doprinos dobrobiti izbjeglica”, objašnjava Hans Wilhelm Hansen, prvi predsjednik TSV Westerlanda. Kampanja je u početku ograničena na godinu dana. Ako želite iskoristiti ponudu, obrazac za prijavu možete pronaći na www.tsv-westerland.de/aufnahmeantrag/. PDF se može ispuniti izravno putem interneta i poslati na adresu e-pošte info@tsv-westerland.de. Osim toga, postoji mogućnost popunjavanja prijave izravno u udruzi u Sjipwai 10. Ured je uvijek otvoren od ponedjeljka do petka od 9.30 do 12.30 sati, a dodatno ponedjeljkom i četvrtkom od 16.30 do 18.30 sati.