Gimnastički i sportski klub
Westerland/Sylt e.V.

Upravni odbor

Molimo vas da provjerite jesu li svi upiti uvijek poslani u ured.

Silke Mielck

Predsjednik - pravni direktor

Kristofer Scharf

Zamjenik. Predsjednik, pravni savjetnik - pravni direktor

Verena Wittke

Blagajnik - pravni direktor

Jenny Barth

Upravitelj mladih - Prošireni upravni odbor

Friedrich Lüpkes

Glavni tajnik - Prošireni upravni odbor/Puni odbor

Günter Scharf

Konzultant za industriju osiguranja - prošireni upravni odbor / puni upravni odbor

Dieter Kranz

Viši predstavnik građana - Prošireni upravni odbor

Gert Rübsam

Sportski menadžer - Upravni odbor