Gimnastički i sportski klub
Westerland/Sylt e.V.

TSV Westerland

TSV Westerland pod novom upravom

TSV Westerland je glasao: Silke Mielck nova je predsjednica sportskog kluba Westerland, a time i nasljednica Hansa Wilhelma Hansena, koji se nije kandidirao za reizbor. Svoju odluku objasnio je otprilike 30 od ukupno 2159 članova drugog najvećeg sjevernofrizijskog sportskog kluba prisutnog u utorak, 23. svibnja, u klubu TSV-a, s jedne strane sa svojih više od 56 godina dobrovoljnog rada, “koji u nekom trenutku mora završiti”.

S druge strane, kao razlog je naveo i veliku frustraciju koja mu se stvorila tijekom šest godina na mjestu predsjedavajućeg jer ključne stvari nisu napredovale za TSV i bila je oštra prema upravi općine Sylt – ali i prema sebi: “S moje točke gledišta, komunikacija s političarima uvijek je funkcionirala vrlo dobro”, prisjetio se. “Posao gradonačelnika bio bi provesti njihove odluke – ali on ne ispunjava taj zadatak, barem kada je riječ o stadionu Sylt.”

Razgovori o stadionu Sylt o kojima su odlučili političari nisu održani, a na upite u školskom odboru, odboru za mlade, kulturu i sport još uvijek nije odgovoreno nakon više od pola godine. Prošlog ljeta napravljen je plan preseljenja pankera i protestnih kampera na Syltstadion, “unatoč poznavanju korištenja TSV Westerlanda – više ne želim trpjeti taj prezir, posebno u pogledu atletike”, sažeo je predsjednik na odlasku i nastavio, vidno dirnut: “Nažalost, unatoč mnogim raspravama, nisam uspio postići nikakve rezultate za klub. Moje srce i dalje kuca za TSV Westerland, ali zaslužuje boljeg predsjednika.”

Mnogi od prisutnih članova nisu slijedili ovu kritičku samoprocjenu i čak su predložili da se Hansen imenuje – ako ne i počasnim predsjednikom – barem počasnim članom na sljedećoj godišnjoj skupštini. Hansen je skromno priznao prijedlog: “Zaslužujem li ovo, morate odlučiti.”

Međutim, na ovogodišnjem sastanku već je uslijedio veliki pljesak – kako za njega, tako i za njegovu jednoglasno izabranu nasljednicu Silke Mielck, koja je aktivno gledala u budućnost: Velika potreba za renoviranjem u klubu, provedba master plana za Multipark – udruga je imala puno posla pred sobom, složili su se.

Usput, bilo je malo kadrovskih promjena u klubu: Verena Wittke kao blagajnica, Jenny-Mae Barth, Maike Persson i Fabian Marten kao revizori i Gert Rübsam kao sportski menadžer – svi su jednoglasno ponovno izabrani. Očekuje se da će ovo posljednje biti posljednji: Prema jednoglasnom mišljenju prisutnih, ured klasičnog sportskog menadžera u klubu sada je zastario i treba ga izbrisati iz statuta. U tu je svrhu Dieter Kranz prvi put izabran za višeg upravitelja građana.