Гімнастичний і спортивний клуб
Westerland/Sylt e.V.

Пошук
Close this search box.
Пошук
Close this search box.

Статут Turn- und Sportverein Westerland / Sylt e. V.

§ 1 Назва, юридична адреса, фінансовий рік

 1. Клуб носить назву «Turn- und Sportverein Westerland/Sylt e. V.» Він був заснований 27 листопада 1883 року. Він носить абревіатуру “TSV Westerland/Sylt”. Кольори клубу – синій і білий. Він зареєстрований в реєстрі асоціацій при окружному суді Фленсбурга під номером 156. Фленсбург є місцем юрисдикції для всіх юридичних питань, що стосуються асоціації та всіх юридичних операцій, що здійснюються з нею.
 2. Асоціація базується в муніципалітеті Зюльт. Його електронна пошта info@tsv-westerland.de. Інтернет-адреса – www.tsv-westerland.de.
 3. Асоціація є політично, етнічно та конфесійно нейтральною.
 4. В рамках свого членства в професійних асоціаціях Державної спортивної асоціації Шлезвіг-Гольштейн, чиїми видами спорту займаються в клубі, асоціація визнає їх статути і положення.
 5. Фінансовим роком асоціації є календарний рік.

§ 2 Мета, завдання та принципи діяльності асоціації

 1. Основою роботи асоціації є прихильність усіх членів асоціації до вільного демократичного базового порядку. Асоціація відкидає прагнення і зобов’язання партійно-політичного, конфесійного та економічного характеру, а також всі форми військової підготовки. Асоціація рішуче виступає проти всіх екстремістських тенденцій. Асоціація пропонує членство лише тим особам, які віддані цим принципам. Членами асоціації не можуть стати члени екстремістських організацій будь-якої політичної орієнтації, а також члени расистських і ксенофобських організацій або релігійних груп. Асоціація переслідує виключно і безпосередньо благодійні цілі в розумінні розділу «Пільгові податкові цілі» Податкового кодексу. Вона в першу чергу не переслідує власних економічних цілей і не прагне отримати прибуток. Асоціація збирає внески зі своїх членів. В принципі, її органи працюють на добровільних засадах. Додаткові положення визначені в § 3.
 2. Метою асоціації є сприяння спорту, добробуту молоді, охороні здоров’я та культурі
 3. ТСВ виконує своє призначення, виконуючи такі завдання, зокрема:
  a) Заохочення та догляд за молоддю
  б) Організація впорядкованої гімнастики, спортивних та ігрових вправ
  в) Організація лекцій, курсів та спортивних заходів
  d) підготовка та направлення належним чином підготовлених та досвідчених тренерів, тренерів та викладачів спорту;
  e) Співробітництво з політикою, суспільством та їхніми інституціями
  f) Зв’язки з громадськістю
 4. Клуб може утворити окремий молодіжний відділ, в якому можуть проводитися культурно-масові заходи поза сферою гімнастики і спортивної турботи.
 5. Асоціація безкорисливо активна; Вона в першу чергу не переслідує власних економічних цілей.
 6. З метою розширення та вдосконалення спортивних послуг для своїх членів, асоціація може прагнути до участі, членства та синдикатів з/з організаціями та клубами, які мають некомерційний характер. Асоціація визнає їх статут(и).
 7. Членам ради директорів, які також працюють тренерами/спортивними інструкторами або тренерами в клубі, може бути виплачений допустимий гонорар тренера відповідно до законодавчих положень для малозайнятих осіб.
 8. а) Одним з його завдань і цілей є докладання всіх зусиль для реалізації нового Будинку молоді як місця зустрічей для клубної та незалежної молодіжної роботи та функціонування його з іншими молодіжними організаціями та муніципалітетом Зюльта.
  b) TSV Westerland/Sylt e.V. готовий вести переговори про приєднання і заснував сучасні, нові асоціації спортивних клубів.

§ 3 Використання фінансових ресурсів

 1. Кошти асоціації можуть бути використані тільки на цілі, визначені статутом. Члени не отримують жодної вигоди з фондів об’єднання.
 2. TSV виконує покладені на нього завдання за рахунок власних коштів, а також зовнішніх коштів, виділених йому районним спортивним товариством, муніципалітетом Зюльта, спонсорами та іншими організаціями для довірчої адміністрації.
 3. Жодній особі не можуть сприяти витрати, які є чужими для мети TSV, або непропорційно висока винагорода.
 4. За пропозицією Правління Загальні збори можуть вирішити, з урахуванням економічних обставин і бюджетної ситуації, про те, що органи Асоціації залучаються за плату в рахунок виплати одноразової грошової допомоги.
 5. Крім того, члени правління та працівники асоціації мають вимогу про відшкодування витрат відповідно до § 670 BGB за такі витрати, які вони понесли в результаті своєї роботи в асоціації. Відшкодування, як правило, надається, якщо витрати підтверджені документами та заявами, які можна перевірити. Члени та працівники повинні дотримуватися принципу ощадливості. Виконавча рада може своїм рішенням встановлювати одноразові суми витрат у межах можливостей податкового законодавства.
 6. При необхідності і з урахуванням економічних обставин і бюджетної ситуації рада директорів може присуджувати контракти на діяльність асоціації третім особам в обмін на відповідну винагороду або винагороду.
 7. Для виконання управлінських завдань та управління офісом правління має право наймати штатних працівників для адміністрації, а також штатних спортивних викладачів у межах бюджетних можливостей. Виконавча рада має повноваження керувати відповідно до трудового законодавства відповідно до § 26 BGB.

§ 4 Члени

 1. TSV розрізняє:
  – дійсні члени
  – Асоційовані члени
  – Почесні члени та почесні голови
  Повноправним членом асоціації може стати будь-яка фізична особа. Рада директорів приймає рішення за письмовою заявою про членство, яке може делегувати рішення керівництву. Асоційованим членом може бути некомерційна організація, заклад для догляду за людьми похилого віку та заклад охорони здоров’я. Генеральна Асамблея приймає рішення про прийом. Фізична особа може стати почесним членом або почесним головою, якщо вона зробила видатні заслуги в просуванні спорту в TSV Westerland. Призначення почесним членом або почесним головою здійснюється загальними зборами за поданням правління. Призначення почесними членами/почесними головами є довічним, для цього потрібна більшість у 2/3 присутніх членів. Асоціація має керівні принципи щодо ордена честі, які можуть бути змінені лише загальними зборами при більшості, 2/3 присутніх членів.

§ 5 Права та обов’язки членів

 1. Кожен член клубу має право займатися всіма видами спорту, що займаються в клубі. Обов’язковою умовою є належне членство в асоціації. Права учасника не підлягають передачі.
 2. Кожен член зобов’язаний:
  а) активно підтримувати Асоціацію у виконанні покладених на неї завдань, передбачених цим Статутом;
  б) дотримуватися положень цього Статуту
  в) виконувати рішення органів Товариства;
  d) сумлінно виконувати прийняту на себе службу;
  д) Члени асоціації зобов’язані своєчасно сплачувати членські внески. TSV повинен бути наданий мандат на пряме дебетування SEPA з метою збору внесків. Розмір щорічних внесків та термін їх сплати визначаються Генеральною Асамблеєю.

§ 6 Заходи

 1. Наступні заходи можуть бути застосовані до членів, які порушують статут або положення правління або які поводяться таким чином, що завдає шкоди асоціації з боку правління після попереднього слухання:
  а) Попередження
  б) Посилання
  в) Закриття / заборона місць / залів
  г) Виключення
  Зокрема, член може бути виключений з асоціації, якщо він або вона проявляє недобросовісну поведінку всередині або поза асоціацією. Така поведінка вважається такою, що існує, зокрема, якщо член бере участь в екстремістських або інших дискримінаційних заходах або демонструє таке ставлення, наприклад, носячи або демонструючи ліві/праві екстремістські знаки та символи, серед іншого, або є членом однієї з організацій, названих або порівнянних відповідно до §2 цього статуту.
 2. Рішення про заходи, зазначені в пункті (b), (c) та (d) повідомляється рекомендованим листом із зазначенням причин апеляції та вказівками щодо способу оскарження.
 3. У разі виявлення порушень членами Виконавчої ради Загальні збори діють на вимогу не менше 5% членів з правом голосу.

§ 7 Припинення членства

Членство закінчується
a) після смерті члена Організації;
б) шляхом добровільної відставки;
в) шляхом виключення з Асоціації
Добровільна відставка здійснюється шляхом письмової заяви до Виконавчої ради. Це дозволяється лише наприкінці календарного кварталу за умови попередження за чотири тижні. Заява про звільнення неповнолітніх віком до 14 років вимагає підпису законних представників. Член клубу може бути виключений за істотні порушення статутних зобов’язань, за серйозне порушення інтересів асоціації або за грубу неспортивну поведінку. Рада приймає рішення про виключення. Перед прийняттям рішення він повинен дати члену можливість висловитися усно або письмово, члена потрібно попросити зробити це в письмовій формі з мінімальним терміном попередження 10 днів. Рішення про виключення повинно бути обґрунтовано в письмовій формі або надіслано члену рекомендованим листом. Рішення може бути оскаржене в Генеральній Асамблеї; Він повинен бути складений у письмовій формі та протягом трьох тижнів з моменту надсилання рішення. Остаточне рішення приймає Генеральна Асамблея. Член також може бути виключений, якщо він або вона має заборгованість зі сплати внесків або зборів у розмірі більше шести щомісячних внесків, незважаючи на два письмових нагадування від Виконавчої ради. Рішення про виключення може бути прийнято радою лише в тому випадку, якщо минуло три місяці з моменту другого листа-нагадування, який повинен містити посилання на виключення. Зобов’язання сплачувати внески, збори та інші послуги, що підлягають сплаті, продовжують існувати у разі відставки та виключення.

§ 8 Органи Асоціації

Органами об’єднання є:
a) Генеральна Асамблея
(b) V було придбано

§ 9 Рада директорів

 1. Виконавча рада в розумінні § 26 BGB складається з:
  – Голова
  – заступник голови
  – скарбник
  Асоціація спільно представлена в суді та поза судом двома з трьох згаданих членів виконавчої ради. Вони мають право делегувати повноваження в рамках бюджету.
 2. Подовжена дошка складається з:
  – члени виконавчої ради у значенні § 26 BGB (Цивільний кодекс Німеччини)
  – співробітник зі зв’язків з пресою та зв’язками з громадськістю
  – юридичний радник
  – Молодіжний наглядач
  – страховий консультант
  – представник пенсіонерів,
  – Почесний голова
  – Почесний член
  Штатні вчителі фізкультури відіграють консультативну роль у розширеному розумі. Розширене правління залишається на посаді до нових виборів відповідно до статуту. Право на участь мають тільки члени асоціації, які досягли 18-річного віку. Допускається переобрання розширеного члена Ради директорів. Якщо член розширеного правління подає у відставку протягом терміну повноважень, розширене правління обирає з лав членів асоціації замісного члена, який приступає до виконання своїх обов’язків на тимчасовій основі на решту терміну повноважень члена, який вибуває. У свою чергу, Генеральною Асамблеєю обираються:
  У парних роках
  – заступник голови
  – співробітник зі зв’язків з пресою та зв’язками з громадськістю
  – юридичний радник
  – консультант страхової галузі
  У непарних роках
  – Голова
  – скарбник
  – Молодіжний наглядач
  – представник пенсіонерів

§ 10 Генеральна Асамблея

 1. Річні загальні збори проводяться один раз на рік до 31 травня.
 2. Позачергові загальні збори проводяться, якщо цього вимагають інтереси асоціації і їх скликає виконавчий комітет або якщо 1/4 членів письмово звертаються до виконавчої ради із зазначенням причин.

§ 11 Відповідальність чергової Генеральної Асамблеї

 1. Чергова Генеральна Асамблея відповідає, зокрема, за:
  – Отримання звітів Виконавчої ради
  – Отримання звіту аудиторів
  – Звільнення та обрання виконавчої та розширеної ради директорів
  – Вибори аудиторів
  – Визначення внесків, зборів та термінів їх сплати
  -Поправки
  – Рішення про виключення учасників в апеляційних справах
  – Призначення почесних членів та почесного голови(ів)
  – Прийняття рішень за заявками
  – Розпуск асоціації
  – Участь, членство та синдикати з/з іншими організаціями та клубами або при виході з них
  – затвердження протоколів засідань відповідних попередніх Генеральних Зборів.
  Після його завершення протокол доступний для перевірки в будь-який час в офісі та доступний для перегляду на сайті асоціації.

§ 12 скликання загальних зборів

Загальні збори скликаються шляхом публікації порядку денного в щоденній газеті. Між датою виходу газети і датою засідання повинен бути період не менше 14 днів. Запити на внесення змін до Статуту повинні бути повідомлені дослівно, із зазначенням положення, що підлягає зміні, або опубліковані в Інтернеті з таким же терміном.

§ 13 Надзвичайна Генеральна Асамблея

Рада директорів може скликати позачергові загальні збори в будь-який час. Це повинно бути скликано, якщо цього вимагають інтереси асоціації або якщо правління письмово вимагає скликання чверті всіх членів із зазначенням мети та причин. Положення §§ 10, 11, 12 і 14 статуту цієї асоціації застосовуються відповідно до позачергових загальних зборів.

§ 14 Порядок і рішення загальних зборів

 1. Загальні збори очолює голова правління або, якщо він не може бути присутнім, його заступник. Якщо жоден з цих членів правління не присутній, збори призначають лідера простою більшістю голосів присутніх членів.
 2. Генеральна Асамблея має кворум незалежно від кількості присутніх членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів; У разі нічиєї голос голови зборів є вирішальним. Особи, які утрималися, вважаються такими, що не були кинуті. У разі виборів 1/3 присутніх членів повинні погодитися з проханням про таємне голосування. Поправки до статуту можуть бути прийняті тільки більшістю в 2/3 присутніх членів. Для розпуску асоціації необхідна більшість у 2/3 присутніх членів асоціації.
 3. Пропозиції про внесення змін до статуту можуть бути проголосовані тільки в тому випадку, якщо вони надійшли в письмовій формі до правління асоціації за чотири тижні до загальних зборів. У запрошенні на загальні збори вони повинні бути повідомлені в письмовій формі з повідомленням за 14 днів до проведення загальних зборів або можуть бути переглянуті в офісі асоціації та опубліковані в мережі Інтернет.
 4. Участь, членство та синдикати у значенні § 2 (6) цих статутів можуть вирішуватися простою більшістю голосів.

§ 15 Обов’язки Виконавчої ради

 • Керівництво Асоціації
 • Виконання резолюцій Генеральної Асамблеї
 • Представництво Асоціації
 • Підготовка, презентація бюджету та реалізація після прийняття рішення
 • Прийом членів
 • Виключення членів
 • Розробка та прийняття Регламенту та етики
 • Призначення членів Виконавчої ради, у разі передчасного звільнення з посади
 • У випадку важливих особистих кадрових рішень та фундаментальних ділових питань, а також судових та позасудових питань, Виконавча рада несе повну відповідальність за рішення більшістю голосів. Виконавча рада звітує про свою діяльність перед Генеральною Асамблеєю.

§ 16 Завдання розширеної ради директорів

 1. Розширена Рада директорів приймає свої рішення на засіданнях, які скликаються в письмовій формі. Розширене правління приймає рішення про створення нових відділів. Розширена рада директорів приймає свої рішення простою більшістю голосів. У разі нічиєї вирішується голос голови засідання розширеного правління. Він організовує і контролює діяльність департаментів, пропонує керівників підрозділів Генеральній Асамблеї і має право створювати комітети для конкретних цілей. Він також може прийняти обов’язкові правила процедури.
 2. Усі важливі рішення розширеної ради записуються для доказової бази та підписуються секретарем та головою засідання.
 3. Необхідно проводити регулярні розширені засідання правління (принаймні раз на квартал), а додаткові розширені засідання правління можуть бути скликані в будь-який час на вимогу члена виконавчої ради та/або принаймні 3 членів розширеної ради.
 4. Розширене правління зобов’язане інформувати керівників незалежних підрозділів, які самі не є членами правління. З цією метою вони не рідше двох разів на рік інформуються про важливі кадрові, організаційні та фінансові питання і запрошуються на відповідні зустрічі.

§ 17 Права голосу та прийнятність

 1. Право голосу мають тільки рядові члени, які досягли 16-річного віку. Виборче право може бути реалізовано тільки особисто, передача голосів за довіреністю неможлива.
 2. Всі природні члени, які досягли 18-річного віку, можуть бути обрані.

§ 18 Аудитор

Загальні збори обирають касового аудитора терміном на 1 рік. Вони не можуть бути членами Ради директорів або призначеного нею комітету. Переобрання допустимо. Аудитори повинні перевіряти касовий апарат асоціації, включаючи книги та квитанції, принаймні один раз на фінансовий рік і звітувати перед правлінням у письмовій формі. Аудитори подають аудиторський звіт Загальним зборам і, якщо касові операції проводяться належним чином, вимагають звільнення скарбника та інших членів Ради директорів.

§ 19 Положення/Настанови

 1. З метою реалізації статуту розширена рада може видавати правила процедури, положення про внески та положення про використання спортивних споруд.
 2. Положення/керівні принципи приймаються більшістю у 2/3 членів розширеної ради. Крім того, розширена рада може видавати подальші правила/керівні принципи.
 3. Асоціація може максимально ефективно доручити професійним податковим консультантам/бухгалтерам у разі ведення податкового та бухгалтерського обліку обов’язкових завдань, які не можуть бути виконані на добровільних засадах.

§ 20 Управління/офіс/інші завдання

 1. Асоціація може за рішенням правління взяти на себе адміністративні завдання інших спортивно-орієнтованих клубів на компенсацію витрат.
 2. Асоціація прагне підтримувати місцевий офіс, пов’язаний з муніципалітетом Зюльт.
 3. Асоціація має право утримувати, просувати, здавати в оренду або купувати нерухомість, яка служить спортивній та некомерційній орієнтації. За рішенням загальних зборів асоціація може здавати в суборенду або здавати в оренду майно спортивним і некомерційним клубам на острові Зюльт за умови, що це служить підвищенню прибутковості і не ставить під загрозу некомерційний статус асоціації.

§ 21 Ведення протоколів резолюцій

Протоколи рішень загальних зборів і ради директорів повинні бути складені із зазначенням місця, часу і результатів голосування. Ці протоколи від голови правління. або головою зборів та секретарем, який призначається головою правління або головою зборів у кожному випадку
ознака.

§ 22 Розпуск Асоціації

Рішення про розпуск асоціації може бути прийнято тільки на загальних зборах більшістю голосів, зазначених у пункті 2 статті 14 цього статуту. У разі розпуску асоціації ліквідація здійснюється членами ради директорів, що діють на момент прийняття рішення про розпуск у значенні § 26 BGB. У разі розпуску асоціації або припинення її попередніх податкових пільгових цілей, активи асоціації передаються муніципалітету Зюльта, який використовує їх безпосередньо та виключно для благодійних цілей, перелічених у пункті 2 цього статуту.

§ 23 Захист даних

TSV Westerland збирає, обробляє, зберігає, змінює та передає персональні дані та дані про особисті та фактичні обставини своїх членів та фізичних осіб з метою виконання своєї статутної мети та завдань. Завдяки своєму членству та пов’язаному з ним визнанню цих статутів, члени погоджуються на зберігання, обробку, обробку, передачу та використання персональних даних у рамках виконання завдань та мети TSV. Будь-яке інше використання даних (наприклад, продаж даних) заборонено. В рамках законодавчих положень Федерального закону про захист даних кожен член має право на інформацію про свої збережені дані, а також на виправлення, видалення або блокування своїх даних.

§ 24 Форма звернення

З міркувань доцільності, зокрема для того, щоб не погіршити читабельність, положення застосовуються однаково до всіх осіб.

§ 25 Набрання чинності Статутом

Ці статути були прийняті в нинішньому вигляді загальними зборами асоціації 23.05.2023. При цьому попередні статути від 15.06.2022 втрачають чинність.

Ганс В. Хансен, Голова
Крістофер Шарф, заступник голови ради директорів Голова